IV Меѓународна научна конференција „Рускиот јазик, литература и култура: минато, сегашност и иднина“

Почитувани колеги и колешки,

Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме на IV Меѓународната научна конференција „Рускиот јазик, литература и култура: минато, сегашност и иднина“ во организација на Рускиот центар при УКИМ која ќе се одржи во периодот од 27 до 29 септември 2023 година.

 Работни јазици на конференцијата се сите словенски јазици и англискиот. Излагањата на пленарната сесија траат до 25 минути, додека во секциите се предвидени до 15 минути за секој учесник. По завршување на конференцијата предвидено е печатење на рефератите во посебен зборник.

Форма на работа

Конференцијата ќе се одвива во:

 • пленарна сесија
 • лингвистичка секција
 • секција за литература
 • секција за култура
 • преведувачка секција
 • секција за методика на настава по руски јазик

Теми:

            За секоја од секциите се предвидени одделни теми и тоа:

Лингвистичка секција:

 1. Рускиот јазик во современ контекст
 2. Улогата и придонесот на руската лингвистика во развојот на науката за јазикот
 3. Дијахрониски истражувања: рускиот јазик низ вековите
 4. Рускиот јазик во споредба со другите јазици (компаративни истражувања)

Секција за литература:

 1. Валериј Брјусов и неговото литературно наследство
 2. Иљф и Петров – сатирата како литературна алатка
 3. Творештвото на Б.А. Можаев како инспирација за филмски сценарија
 4. Александар Островски во новиот милениум
 5. Руската литература низ призмата на современоста

Секција за култура:

 1. Влијанието на руската култура врз современите текови
 2. Тенденции во развојот на руската култура
 3. Духовноста како особеност на руската култура

Преведувачка секција:

 1. Предизвиците при преводот на руската литература
 2. Проблемите при преводот на детската литература
 3. Актуелни проблеми при техничкиот и/или деловниот превод од и на руски јазик

Секција за методика на настава по руски јазик:

 1. Пандемиски искуства при изучувањето на рускиот јазик
 2. Методички иновации при изучувањето на рускиот јазик
 3. Теоријата во функција на практиката

Пријавување за конференцијата

Пријавувањето се врши со пополнување на анкета и со нејзино испраќање на електронската адреса: [email protected], со назнака „Пријава за учество на конференција“.

Пријавата треба да содржи и апстракт (до 250 зборови) и најмногу 5 клучни зборови.

Календар

Краен рок за доставување на пријавите                             1.7.2023

Известување за прифаќање на рефератот                          15.7.2023

Испраќање на целосната програма                                     15.9.2023

Одржување на Конференцијата                                          27 – 29.9 2023

 

Котизација и трошоци за сместување и пат

За учество на Конференцијата не е предвидена котизација, а трошоците за превоз и сместување се на товар на учесниците.

Start Time

12:00 am

септември 27, 2023

Finish Time

12:00 am

септември 29, 2023

Leave A Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.