obuhova

Елена Обухова

Во 2005 год. дипломирала на Филолошкиот факултет на Државниот универзитет во Воронеж, квалификација – „Филолог. Предавач. Специјалност „Филологија“, курсеви по специјалноста „Редактор-коректор“. Во 2009 год. завршила постдипломски студии на Катедрата за словенска филологија на филолошкиот факултет на Државниот универзитет во Воронеж и одбранила дисертација на тема „Принципи на составувањето на речник на ономастички единици на творештвото на А.С. Пушкин“. Во 2008 година добива сертификат за познавање на македонски јазик (евростандард CETISMAK). Активно се занимава со преведувачка дејност, предава чешки и руски јазик. Од 2005 год. до 2011 работела како предавач на Катедрата за словенска филологија на филолошкиот факултет на Државниот универзитет во Воронеж. Предавала македонски и чешки јазик, а исто така работела и како предавач по руски јазик како странски од 2007 до 2009 год. Од 2017 година до денес работи како предавач по руски јазик во Рускиот центар при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Лауреат на Меѓународниот Пушкински конкурс за предавачи по руски јазик во 2019 год. Завршила курсеви за стручно усовршување во Институтот „Пушкин“ во Москва во 2019 година, курсеви за стручно усовршување во Србија во Ниш и Нови Сад, курсеви во рамките на Меѓународниот практикум на курсеви за стручно усовршување на „Институтот за развој на дополнителното образование“ во 2020 год. и др.