darko-nestorov

Дарко Несторов

Роден во Скопје каде дипломира на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на Катедрата за славистика на групата за руски јазик и книжевност. Од почетокот на студиите е активен во невладиниот сектор каде се занимава со проблематиката на човекови права, инклиузија на лица со посебни потреби и ранливи групи, родова еднаквост, трговија со луѓе, инклузија на мигранти итн. По завршувањето на студиите поактивно се вклучува во работата со меѓународни организации како што се ОБСЕ, Россотрудничество, Руски мир каде работи на разни проекти од областа на образованието, културата и културната дипломатија. Кратко по отварањето на Рускиот центар при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 2016 година се приклучува на тимот и продолжува со работа над најразлични проекти од областа на културата и образованието и со предавање на руски ј